Bộ quần áo NBA – Chicago Bulls – Micheal Jordan

250,000