Bộ quần áo NBA – Brooklyn Nets – Kyrie Erving

250,000